Museum

 

 

Museum Zuidwester

Het online museum is opgebouwd met beeldmateriaal dat in de loop van de tijd is gemaakt. De vele foto's en filmpjes vertellen op deze wijze de historie van Zuidwester. Het museum wordt op dit moment gebouwd door Rien van der Boom, Rien Abramse en Joost van den Berg.

Bij de vele foto's ontbreekt nog de juiste data. U kunt foto's ook via Wetransfer toevoegen.

Op elke foto ziet u linksonder een potloodje en een vraagteken. Het vraagteken geeft info over de foto. Door op het potloodje te klikken komt u bij een tekstveld waar gegevens kunnen worden ingevuld. Wij vragen u als belangstellende om de gegevens die bij u bekend zijn in te vullen en te versturen. Daarmee bouwen we gezamenlijk aan deze site.

Video met uitleg over potloodje en vraagteken: https://player.vimeo.com/video/407667132

De website zal nog uitgebreid worden met andere foto's die aangeleverd worden maar ook met video's en ander beeldmateriaal. Belangrijke artikelen die in het verleden gepubliceerd zijn, zijn in sommige gevallen gelinkt aan de foto's op de website.

Er is een tijdlijn beschikbaar waarop u belangrijke gebeurtenissen kunt vinden. Op deze tijdlijn vindt u zowel landelijke gebeurtenissen als gebeurtenissen die Zuidwester betreffen. .

Geschiedenis

De naam Zuidwester bestaat sinds 1994. De geschiedenis van de organisatie gaat echter terug tot het begin van de jaren zeventig. Tussen 1970 en 1974 werd de locatie Hernesseroord gebouwd aan de rand van het dorp Middelharnis. Het complex, een ontwerp van het bekende architectenbureau Van den Broek en Bakema, was bedoeld voor 340 pupillen, maar zou in korte tijd moeten groeien naar een capaciteit van 580 pupillen. Pupillen was toen de naam voor mensen die met een handicap in een instelling verbleven.

Nieuwe inzichten
Toen Hernesseroord in 1967 op de tekentafel tot stand kwam, was de gekozen opzet modern. Zeven jaar later, bij de oplevering, waren de inzichten echter ingrijpend veranderd. Net als de Nederlandse samenleving. In de zwakzinnigenzorg hadden begrippen postgevat als integratie, normalisatie van zorg en wonen, activering, scholing en recreatie.
De nieuwe inzichten hadden gevolgen voor Hernesseroord. Het bouwplan werd aangepast en de groei naar 580 pupillen werd geschrapt. Dat bood ruimte op het terrein voor bijvoorbeeld een kinderboerderij, een verkeerstuin, een midgetgolfbaan en een arena.

Decentralisatie
Na een periode van bezuinigingen – vanaf de opening tot medio jaren tachtig – komt Hernesseroord in ander vaarwater. Zorgvernieuwing en nieuwbouw geven nieuw elan. Het spreidingsplan van Hernesseroord wordt in 1990 goedgekeurd door het ministerie. Dat is het sein om te decentraliseren in de regio Rijnmond Zuid. In 1997 komen in Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Oude-Tonge nieuwe voorzieningen. Kleinschaliger en meer in de samenleving, waardoor cliënten gemakkelijker relaties kunnen aangaan en eigen keuzes kunnen maken.

Zuidwester
In 1994 krijgt de vernieuwde organisatie een nieuwe naam: Zuidwester. Gestart wordt met het programma “Overstag”,  waar cliënten, verwanten en medewerkers samen een actieplan maken om in hun eigen situatie dingen te verbeteren. Ook wordt in deze tijd het H.P.P. (herziening primaire proces) uitgevoerd, een stroomlijning van het proces van vraag naar zorgplan naar uitvoering.  In 1997 is de reorganisatie een feit: bewoners en personeel nemen hun nieuwe woning en werkplek in gebruik. De zorg- en dienstverlening biedt Zuidwester aan op diverse locaties in de regio’s Voorne, Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Hernesseroord, na de decentralisatie de locatie Middelharnis binnen de Zuidwester-regio Goeree-Overflakkee, gaat op de schop en verandert langzaam in de beginjaren van de eenentwintigste eeuw naar een ‘normale woonwijk’.
In 2000 sluit Huize Den Berg in Goes zich aan bij Zuidwester. Daarmee is een nieuwe regio geboren: De Bevelanden.
Het project “Support” krijgt in deze jaren zijn beslag met vele cursussen, om de omslag te maken naar vraaggerichte ondersteuning.

Sinds 2004 is Zuidwester het werkgebied aan het uitbreiden in West Brabant en in de omgeving van Rotterdam. De emancipatie van mensen met een verstandelijke handicap – van bewoner naar burger – krijgt verder vorm als Zuidwester de supportgedachte omarmt en besluit de zorgorganisatie totaal te vernieuwen.

Zuidwester op koers
Eind 2006 wordt pijnlijk duidelijk dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen om de bedrijfsvoering en financiële positie op orde te krijgen.
Er wordt afscheid genomen van de toenmalige voorzitter Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur ontwikkelt het veranderprogramma 'Zuidwester op Koers'. Dit programma bestrijdt de eerste crisis en is hiernaast bedoeld om te bouwen aan de organisatie. De invoering van het support model wordt gestaakt, wel blijft de support gedachte leidend. Halverwege het jaar 2007 neemt ook de Raad van Toezicht haar verantwoordelijkheid en legt haar taken neer. Met een nieuwe Raad van Toezicht wordt het jaar 2008 ingegaan. Er wordt tijdens een aantal conferenties een nieuwe missie en visie vastgesteld. Zuidwester is de problemen weer te boven, al is er nog een lange weg te gaan.

Wij zijn Zuidwester!
In het voorjaar van 2008 wordt een nieuw leidend thema ontwikkeld dat vanaf dat moment symbool staat voor de communicatie en het gedrag en de cultuur binnen de organisatie: Wij zijn Zuidwester. Dit thema is vervolgens doorgevoerd in allerlei communicatie-uitingen, wat in het voorjaar van  2010 heeft geleid tot een nieuwe huisstijl.