Tijdlijn

 • dinsdag, 3 oktober 2023

  Zuidwester 50 jaar

  In het kader van haar 50-jarig bestaan organiseerde  Zuidwester op 28 september een feest op Hernesseroord in de regio Goeree-Overflakkee

 • maandag, 26 september 2022

  Werkbezoek

  Maandag 26 september 2020 bezocht minister Conny Helder een dagbestedingslocatie bij Zuidwester, Hernesseroord in Middelharnis. Bjorn Lankhuizen, een ervaringsdeskundige was haar gastheer. Er werden diverse belangrijke zaken uitgewisseld. De minister ervaarde het werkbezoek als waardevol en inspirerend.

 • zaterdag, 11 juni 2022

  Kunstwereld expositie

  Cliënten van de dagbesteding Kunstwereld bij Zuidwester hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een nieuwe expositie tot stand te brengen. Deze wordt in de maanden juni en juli tentoongesteld in het sociaal cultureel centrum Het Diekhuus in Middelharnis. Lees verder https://www.zuidwester.org/node/2636

 • donderdag, 12 november 2020

  Corona besmetting Hernesseroord

  Verschillende woonlocaties op Hernesseroord in Middelharnis zijn deze week flink getroffen door het coronavirus. Voor zover nu bekend is bij 21 cliënten en 12 collega’s het virus vastgesteld.
  “Het coronavirus blijft ook Zuidwester treffen, ditmaal met een flinke impact in de regio Goeree-Overflakkee. Een uitbraak van deze omvang hebben we eerder nog niet meegemaakt.”, zegt bestuurder Angélique Koevoets, die ook een lichte stijging waarneemt bij locaties in de regio’s Voorne-Putten en West-Brabant. “We hopen en duimen dat onze cliënten en medewerkers niet te ziek worden en goed herstellen.”
  Continuïteit van zorg:
  De medewerkers op Hernesseroord zetten zich in voor continuïteit van zorg op een goede en veilige manier. “Daar waar collega’s zijn uitgevallen, wordt bijgesprongen door behandelaren van ons Expertisecentrum”, legt Koevoets uit. Op de getroffen locaties en bij buurtwoningen is men alert op verdere besmettingen. “De andere cliënten en medewerkers worden goed in de gaten gehouden. De betreffende woningen zijn gesloten. Ook zijn alle dagbestedingslocaties op het terrein gesloten. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt.”

 • vrijdag, 6 november 2020

  Dr. Roelofs overleden.

  Vrijdag 6 november j.l. overleed de voormalige geneesheer-directeur van Hernesseroord dr. G.A. Roelofs. Hij werd 88 jaar. Dr. Roelofs werd door de Ned. Hervormde Vereniging voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, de latere ‘de Open Ankh’ uit Soeterberg aangetrokken als de hoogste baas van Hernesseroord. Hij had als psychiater de nodige ervaring opgedaan bij ‘Licht en Kracht’ in Assen. In 1972 kwam hij in dienst. In 1989 nam hij op 57 jarige leeftijd afscheid en ging toen met pensioen. Een markant figuur die bij velen die hem gekend hebben nog vele herinneringen oproept.

 • donderdag, 16 april 2020

  corona 2

  Ook de speeltuin en het voetbalveld werden gesloten.

 • donderdag, 16 april 2020

  Corona

  Maart 2020 kreeg het gevreesde Corona virus ook ons land in de greep. Het ontstond december 2019 in China. Cliënten en medewerkers van Zuidwester kregen er ook mee te maken. De dagbesteding werd gesloten en de medewerkers van het hoofdkantoor moesten thuiswerken. Heel wrang is dat cliënten ook nog geen bezoek mochten ontvangen. Dat gaf veel verwarring en onrust onder de cliënten. 

 • dinsdag, 3 maart 2020

  afscheid Hans Waardenburg

  Dinsdag 3 maart 2020 waren cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers en externe relaties uitgenodigd voor de afscheidsreceptie van Hans Waardenburg, Raad van Bestuur. De afscheidsreceptie vond plaats in Brasserie Dok16 in Middelharnis. Hans gaat nu genieten van zijn prepensioen. Na vele handen te hebben geschud, nam Hans het woord en trapte daarmee zijn eigen afscheidsreceptie af. Hij vertelde trots terug te kijken op de afgelopen zes jaar dat hij bestuurder was van Zuidwester. Hans had bijzondere aandacht voor de ervaringsdeskundigen. “Toen ik bij Zuidwester kwam was ik ontzettend onder de indruk van de ervaringsdeskundigen. Ik draag hen een warm hart toe.”
  Hans had Petri Embregts, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, uitgenodigd om een korte lezing te geven over het belang van ervaringsdeskundigen en de meerwaarde voor een organisatie als Zuidwester.
  Na de lezing ontving Hans Waardenburg dankwoorden van Leen van Winkelhof, lid van de Centrale cliëntenraad en Jan van Hassent, voorzitter van de Ondernemingsraad. Leo Schoots, voorzitter Raad van Toezicht sloot af met de woorden: “Jij was altijd enorm betrokken bij de cliënten en medewerkers. Jij zette de cliënt centraal en zag het belang van een goede samenwerking binnen de driehoek: cliënt, verwant en medewerker. Je hebt nieuwe woorden op de kaart gezet binnen Zuidwester, zoals ‘De driehoek’, maar ook ‘Mijn Plan’, Dit vind ik Ervan en Kennis & cultuurdagen. Deze nemen we met ons mee naar de toekomst. We wensen jou een waardevol leven en zinvolle invulling van je dag.”

 • maandag, 6 mei 2019

  Kennis en cultuurdagen

  De Kennis & Cultuur Parade 2019 is van start gegaan op Hernesseroord te Middelharnis. Verdeeld over 7 dagen in mei nemen alle werknemers van Zuidwester deel aan de Parade boordevol inspiratie, mogelijkheden, ideeën en plezier. De wereld van de zorg is in beweging en dat brengt continu uitdagingen met zich mee. Hoe blijf je dan toch goed voor je personeel zorgen? Door met hen in contact te blijven is het antwoord, maar hoe doe je dat met ruim 1.800 medewerkers? Zuidwester organiseert ieder jaar voor alle medewerkers Kennis & Cultuur dagen met als doel ontmoeten, inspireren, verbinden en van elkaar leren.Bekijk ook het filmpje van de Kennis & Cultuurdagen 2018 nog eens terug: Link naar film

 • dinsdag, 11 september 2018

  Afscheid Natasja

  Natasja Baroch kwam 2007 in dienst als hoofd van Economisch Administratieve Dienst (EAD). Later werd zij manager huisvesting. In 2013 trad zij toe als lid van de Raad van Bestuur. In september 2018 nam zij afscheid.

   

 • donderdag, 16 april 2015

  Route 2020

  Met route 2020 wordt gewerkt aan een hogere cliëntentevredenheid en een hogere medewerkers-tevredenheid vanuit de missie: waardevol leven en zinvol werk. Dat betekent een visie op zorg, organiseren en leiderschap. Gewerkt wordt vanuit de driehoek: cliënt, verwant, medewerker.

 • donderdag, 1 januari 2015

  Participatie

  1 januari 2015 vinden er een aantal grote veranderingen plaats. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd in het leven geroepen voor de begeleiding van kwetsbare burgers; de Participatiewet voor het stimuleren van arbeid door mensen met een beperking; de Jeugdwet voor onder andere kinderen met opgroeiproblemen; de Wet Langdurige Zorg voor mensen met een zware verzorgingsbehoefte. En het Passend Onderwijs verplicht scholen om kinderen met leerproblemen in een gezamenlijk netwerk op te vangen. Al deze wetten raken de levens van mensen met een verstandelijke beperking. De achtergrond van deze ingrijpende veranderingen waren zowel economisch als ideologisch van aard.

 • donderdag, 1 januari 2015

  Einde AWBZ

  Er is bijna geen enkele wet in de Nederlandse geschiedenis die de gemoederen zo bezig heeft gehouden als de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Vanaf de invoering op 1 januari 1968 tot de opheffing op 1 januari 2015 heeft de wet enorme invloed gehad op de zorg en het dagelijkse leven van mensen met een beperking. Zoals de protesten hierboven aangeven, kende elke verandering van de wet felle reacties. Wat is het verhaal van de AWBZ en haar invloed op het leven van mensen die ermee te maken hadden? meer lezen

 • zaterdag, 1 maart 2014

  Nieuwe raad van bestuur

  De heer drs. J.W.A. (Hans) Waardenburg MSM en mevrouw drs. N. (Natasja) Baroch-Ammerlaan RA zullen per 1 maart 2014 samen de nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur van Stichting Zuidwester gaan vormen

 • zaterdag, 1 juni 2013

  Vertrek Luc Kenter

  De heer Kenter die in 2007 de heer Boekhoff was opgevolgd en de organisatie weer financieel gezond had gemaakt vertrok in 2013.

 • dinsdag, 23 april 2013

  Gaan we samen doen

  Willemijn en Ali B deden ook mee met de campagne Gaan We Samen Doen. Achter op de bussen  hing het affiche. Gaan We Samen Doen was een campagne om vrijwilligers te werven.

 • maandag, 18 maart 2013

  gaan we samen doen

  Richard Groenendijk werkte mee aan campagne om vrijwilligers te werven. Samen met Edwin Lusse stonden zij op een poster achter op de ZWN bussen

 • zondag, 8 april 2012

  Brand kinderboerderij

  Bij een brand in de kinderboerderij van zorgcomplex De Zuidwester in Middelharnis zijn zondagochtend meer dan honderd dieren omgekomen. Het gaat om cavia's, konijnen en vogels. De dieren zaten in een schuur van tweehonderd vierkante meter, die is tot de grond toe is afgebrand. De brand ontstond rond kwart voor zeven. Ruim een half uur later had de brandweer het vuur onder controle, maar dat was te laat om de dieren nog te kunnen redden. De brandweer ging er eerst vanuit dat de dieren waren gered, maar verzorgers van de kinderboerderij meldden later dat er nog veel dieren in de schuur zaten. video
   

 • zondag, 17 juli 2011

  Nel Heijblom overleden

  Nel was vanaf het begin poliverpleegkundige bij Hernesseroord. Maar ook actief binnen de PeeVee, recreatie activiteiten en het logeren.

  Vanwege een ongeval medio juni overleed Nel een maand later..

 • woensdag, 1 juni 2011

  Geraline Leusink, vertrek

  In 2011 nam Geraline Leusink afscheid als lid van de Raad van Bestuur. Zij was in 2008 in dienst getreden.

 • zaterdag, 16 april 2011

  Brandon

  In 2011 ontstond tumult omdat Brandon, 18 jaar (geen bewoner van Hernesseroord/ Zuidwester)

  regelmatig met een tuigje aan een muur vastgeketend zat.

  Hij had al bijna een jaar geen buitenlucht gezien. De situatie kreeg veel media-aandacht. In de nieuwe organisatie waar Brandon terecht kwam ontwikkelde men de Triple C behandelmethode (Cliënt, Coach, Competentie).

  Deze methode was gericht op het herstel van het gewone leven. Er werd n.a.v. deze situatie een intensief programma 'Nee tegen het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen' ontwikkeld.

 • zaterdag, 9 april 2011

  Rommerswalestraat, ingebruikname

  Aan de Rommerswalestraat in Goes realiseerde Zuidwester een nieuw onderkomen voor 60 bewoners. In 2011 werd deze locatie in gebruik genomen.

 • dinsdag, 1 juni 2010

  Introductie van de Cliënt-Vertrouwenspersoon. (CVP)

  Sinds juni 2010 is de functie van cliëntvertrouwenspersoon in Zuidwester aanwezig. De Cliënt- Vertrouwenspersoon (CVP) verleent aan cliënten van Zuidwester advies en bijstand met betrekking tot problemen die voorkomen uit de verkregen zorg, de begeleiding, behandeling of bejegening. Van de CVP wordt verwacht dat hij de naleving van de cliëntenrechten in de Zuidwesterorganisatie bewaakt en onder de aandacht houdt van de aanwezige medewerkers. De eerste cvp was Wil Rijvers

 • zaterdag, 16 januari 2010

  WWWB

  Begin 2010 is Stichting Wonen Werken West-Brabant(WWWB) in het leven geroepen. Als dochter van Stichting Zuidwester neemt zij in de toekomst een aantal woon- en dagbestedingslocaties in het Brabantse onder haar hoede. In april mocht WWWB zich over haar eerste locatie, zorgboerderij De Zwanenhoeve in Zevenbergen, ontfermen. Door de roerige tijden, waarin de boerderij voor de overname verkeerde, ging dit niet ongemerkt aan de Zevenbergenaren voorbij. 
  "Met de stichting Zuidwester aan het roer heeft De Zwanenhoeve de wind weer in de zeilen", zei curator Frans van Oorschot met een stevige knipoog naar de straffe wind, die op 1 april 2010 rond de Zevenbergse zorgboerderij gierde. "Het belangrijkste is dat de bewoners zich geen zorgen meer hoeven te maken over de toekomst", zei Luc Kenter.

 • zaterdag, 26 september 2009

  Eerste paal Goes

  Na een lange periode van wachten werd op zaterdag 26 september jl. officieel een start gemaakt met de nieuwbouw in Goes. Begeleid door doedelzakmuziek, werd in een lange optocht naar het bouwterrein gewandeld. Onder een feestelijk zonnetje werd vervolgens met vereende krachten samen met de wethouder een prachtig ‘Zuidwesterblauwe’ heipaal de grond in geslagen.

 • zaterdag, 6 september 2008

  Motortoer

  De Open Ankh organiseerde verschillende motortoers. De start was altijd op een andere locatie. 6 September 2008 was Goes aan de beurt.

 • maandag, 10 maart 2008

  Zuidwester haalt HKZ

  Zuidwester heeft, als één van de eerste organisaties in het werkgebied, het volledige HKZ-certificaat behaald. De afkorting HKZ staatvoor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.Externe auditoren van het Keurmerk Instituut hebben de afgelopen maanden alle locaties van Zuidwester bezocht. Tijdens deze bezoeken voerden zij gesprekken met medewerkers en onderzochten zeprotocollen en procedures. Deze gesprekken en onderzoeken leidden uiteindelijk tot één conclusie: Zuidwester verdient het certificaat van het HKZ –keurmerk.

 • donderdag, 31 januari 2008

  Buurtsuper de Bolder geopend

  Na een lange periode van wachten, verbouwen en inrichten heeft Zuidwester in het dorp Stad aan ’t Haringvliet buurtsuper de Bolder geopend. Op donderdag 31 januari was het grote moment daar:de winkel ging open voor het publiek. De winkel wordt gerund door een aantal medewerkers en cliënten van Zuidwester, Bavo Europoort en Pameijer, plus vrijwilligers uit het dorp.
  De buurtsuper draait onder de Troefmarkt formule en verkoopt een breed assortiment levensmiddelen, waaronder veel versproducten, zoals zuivel, vlees en groenten. “Ook hebben wij vers brood in de winkel”, vertelt bedrijfsleider Saskia de Hek. “Dit brood komt van Warme Bakker Bunt uit Oude-Tonge en
  is echt heel lekker. In de winkel staat een afbakoven waardoor wij de hele dag door vers brood kunnen leveren. Bovendien ruikt het lekker bij binnenkomst.”
   

 • woensdag, 9 januari 2008

  Opening Elvis Presleylaan

  Op 9 januari was het een gezellige boel aan de Elvis Presleylaan. Met een luid applaus opende burgemeester van Goes, de heer Van der Zaag officieel de nieuwe woningen inde wijk Overture. Begeleid door de gezellige muziek van monsieur René, konden alle genodigdenvervolgens een kijkje nemen in de woningen.

 • woensdag, 5 september 2007

  Prinses Máxima opende expositie

  Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima opende woensdagochtend 5 september 2007 in Spant! te Bussum de expositie ‘Ik en de Ander, de Ander en Ik’. De kunstenaars, allen cliënten van de bij het werkverband De Open Ankh aangesloten instellingen, hadden zich al maanden verheugd op deze bijzondere dag. Tijdens het wachten in de foyer nam de vrolijke spanning langzaam toe; “Ik voel me zo blij”, “Komt Máxima er echt aan?” Precies om 11 .00 uur verscheen prinses Máxima op elegante wijze. Na het welkomstwoord van Arthur Modderkolk, algemeen secretaris van De Open Ankh, en een uitleg over de selectie van kunstwerken door jurylid Ans van Berkum, volgde de officiële openingshandeling van de expositie. Ook cliënten van Zuidwester nemen deel aan de expositie. Joyce Becker, Juan Lampe, José Priëto Lestegas, Bianca v.d. Sluis en Robert v.d. Berge konden de prinses vol trots het verhaal achter hun werk vertellen.

 • zondag, 22 juli 2007

  opening deltaboulevard 60-68

  Na een lange periode van plannen maken, vergunningen aanvragen, bomen kappen, heipalen slaan, stenen metselen, schilderen en inrichten hebben wij onze intrek kunnen nemen in de nieuwbouwwoningen aan de Deltaboulevard op het terrein Hernesseroord.

 • vrijdag, 1 juni 2007

  Marijne Parker Brady nieuwe regio managerr Hernessroord

  Op 1 juni heft zij het het stokje over genomen van Will Rijvers, die tot die tijd in de regio waarnam.  Marijne heeft jarenlang gewerkt als groepsleider of begeleider van psychiatrische en gedragsgestoorde jongeren. In de psychiatrie, de verslavingszorg, bij justitie en in de thuiszorg. Met verstandelijk gehandicapten had zij nooit gewerkt. De laatste vijftien jaar was Marijne werkzaam in leidinggevende functies, tot voor kort als manager bedrijfsvoering bij Parnassia, een grote GGZ-instelling.

 • donderdag, 4 januari 2007

  Luc Kenter

  Luc Kenter trad begin 2007 aan als Raad van Bestuur. De eerste maanden werkte hij parttime, maar sinds maart heeft Zuidwester zijn volledige aandacht. Luc Kenter kwam nadat de Raad van Toezicht en de vorige bestuurder eind 2006 afscheid van elkaar hadden genomen. “De financiën waren niet op orde”, zegt Luc Kenter, “de kwaliteit van de zorg deels ook niet.” Hij kreeg de vraag of hij de organisatie onder zijn hoede wilde nemen. Een eerste kennismaking was genoeg om ja te zeggen. “En dan begin je”, vertelt Kenter op een vroege ochtend in oktober. “De AWBZ was nieuw voor me. Ik kwam uit de ziekenhuiswereld – oorspronkelijk uit het bedrijfsleven – en heb jaren gewerkt aan de cure-kant in ziekenhuizen in Eindhoven, Veldhoven, Venlo en Venray. Cure en maar een beetje care, wat daar ‘verkeerde bedden’ wordt genoemd. Maar met langdurige zorg, zoals Zuidwester levert, had ik nog nooit te maken gehad.”

 • maandag, 1 januari 2007

  Oudenbosch Appartementen

  In januari 2007 werd het appartementencomplex “ ’t Fortuyn” in Oudenbosch opgeleverd. Een onopvallend appartementencomplex in het centrum van dit West Brabantse dorp. Op de eerste verdieping van het complex wonen volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking die met 24-uurs begeleiding zo zelfstandig mogelijk wonen. Op de tweede en derde verdieping wonen particulieren, vooral 55-plussers.

 • donderdag, 1 juni 2006

  Vertrek Boekhoff

  De heer Boekhoff, die dr. Roelofs had opgevolgd vertrok in 2006. Het financieel tekort was opgelopen tot 16 miljoen, reden voor de Raad van Toezicht om de heer Boekhoff te ontslaan.

 • zondag, 1 januari 2006

  Financiële problemen

  De financiële problemen bij Zuidwester waren in 2006 opgelopen tot een tekort van 16 miljoen. Met het ministerie, zorgkantoor en het bestuursbureau in Soesterberg werden duidelijke afspraken gemaakt.

 • woensdag, 1 juni 2005

  Truckrun afgelast

  Truckrun op Goeree-Overflakkee gaat in 2005 niet door. Tot grote spijt van de organisatie. De organisatie krijgt de verzekeringen niet rond, waardoor de organisator een te groot risico loopt mocht er een ongeluk gebeuren. Het probleem voor de Truckrun schuilt hem in de verkeersregelaars die voor de rondrit nodig zijn. Door een wettelijke regeling van enkele jaren geleden is er geen verzekeraar te vinden die de vrijwilligers in de oranje hesjes wil verzekeren. 
  Tijdens de jaarlijkse truckrun op Goeree mogen verstandelijk gehandicapten meerijden op vrachtwagens. Organisator Ad Hameete vindt het niet doorgaan van de truckrun vooral erg jammer voor de verstandelijk gehandicapten van Goeree-Overflakkee. Het probleem met de verzekering is inmiddels erkend door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat reparatie van de wetgeving tijd nodig heeft kan de Truckrun op Goeree-Overflakkee dit jaar niet doorgaan.

 • dinsdag, 31 mei 2005

  Start Best Buddies

  Dingen doen in je eentje. Daar is toch niks aan? Dat vinden wij nou ook. Iets ondernemen wordt veel leuker als je dat samen doet. Toch is het voor veel jongeren met een beperking lastig om erop uit te gaan. Jij kunt daar iets aan doen. Best Buddies brengt jongeren met en zonder beperking dichter bij elkaar. Geschiedenis Best Buddies internationaal

 • donderdag, 1 april 2004

  Vierpolder, winkel

  Aan de Dijckpotingen in Vierpolders werden er in 2004 drie appartementen van Zuidwester geopend. In dat jaar werd er ook een winkel in gebruik genomen, in 2013 werd die verhuisd naar het dienstencentrum en kreeg een nieuwe uitstraling. Helaas moest de winkel om financiële redenen gesloten worden.

 • vrijdag, 26 maart 2004

  Opening van het Piet Havermanspad.

  Piet Havermans, de plotseling overleden voorzitter van de Raad van Bestuur heel veel heeft betekend voor Hernesseroord.

 • vrijdag, 26 maart 2004

  Eerste paal Veldhuizen. (Westerschelde)

  officiële eerste paalslag voor het plan Veldhuizen op Hernesseroord. Gedeputeerde mevrouw L.M. Huizer was speciaal voor deze handeling naar Middelharnis afgereisd.

 • zondag, 1 juni 2003

  Website 2003

  Zo zag de website van Zuidwester er in 2003 uit.Let op het logo uit die tijd.

 • vrijdag, 1 maart 2002

  Overlijden Piet Havermans

  Op het moment dat zijn verlof al was ingegaan( dat door de VUT opgevolgd zou worden) overleed hij heel plotseling. Hij werd 58 jaar.

 • zaterdag, 1 januari 2000

  Nieuw zorgmodel

  Vanaf 2000 ontstonden er nieuwere zorgmodellen zoals het ondersteuningsmodel, het emancipatiemodel, het burgerschapsmodel. Er ontstond een nieuwe kijk op zorg. Er kwam meer aandacht  voor de kwaliteit van het bestaan. De gedachte scheiding tussen wonen en zorg kreeg meer inhoud.

 • maandag, 1 november 1999

  Den Berg verlaat Arduin

  Het Verband van Verontruste Ouders werd opgericht.  Bijna alle ouders tekenden een motie waarin het vertrek van Piet van den Beemt werd geëist. De vakbond Nu'91 kondigde in oktober 1999 werkonderbrekingen aan, maar de rechter verbood ze.  Uiteindelijk trad Van den Beemt zelf terug van Den Berg.  Een interim-manager nam de leiding in Goes over, maar de onrust bleef.  In maart publiceerde een vertrouwenscommissie een onderzoek naar de 'ernstig verstoorde personele verhoudingen', met het advies Den Berg een, status aparte' te geven. Toen Arduin deze oplossing van de hand wees, stelde staatssecretaris Margot Vliegenthart een bemiddelaar aan.  Die kwam afgelopen juli tot het besluit dat de vertrouwensbreuk onherstelbaar was.  'Wat ontstaan is als een communicatieprobleem ten tijde van de fusie is verworden tot een richtingenstrijd.  Door een op een stapeling van botsingen is Den Berg onbestuurbaar geworden en is de zorgvernieuwing gestagneerd.' Stichting Zuidwester nam Den Berg over.  'Door alle conflicten met Den Berg is voor de buitenwereld de glans een beetje van Arduin af,' verzucht Van den Beemt.  Mevrouw Van Toren is erg blij dat Zuidwester de zaak heeft overgenomen.  'De stemming op de afdeling werd meteen een stuk beter.'

 • maandag, 15 juni 1998

  Netwerk Zuidwester

  15 juni 1998  In Spijkenisse vindt de opening plaats van Netwerk Zuidwester. Het was een programma voor genodigden. Met een optreden van Turkish Delight '' Vooroordelen''. Gastspreker was Prof Dr. Arnold Cornelis met '' Zelfsturing; met een knipoog naar de emancipatie van mensen met een verstandeliike handicap''. 

 • maandag, 1 juni 1998

  Afscheid Polderman

  Na 25 dienstjaren nam Mevr. Polderman in 1998 afscheid van Zuidwester. Zij was vanaf het begin bij Hernesseroord betrokken. Haar voornaamste functie in die jaren was adjunct-directrice.

 • donderdag, 9 april 1998

  Cliëntenraad

  Het vroegere Verenigd Ouder Comite (VOC) en de  Paviljoen Ouder Comite’s (POC’s) gingen in 1998 over in cliëntenraden. De heer Aat van Vliet is al jarenlang betrokken bij de cliëntenraad.

 • vrijdag, 26 september 1997

  opening BZV Spijkenisse

  Sylvia Millecam opende vrijdagmiddag in het Centrumpark van Spijkenisse de woningen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten van Zuidwester en moest bij één met een hoogwerker naar de eerste etage. Maar eenmaal in het bak-je ging de arm van de hoogwer-ker hoger en hoger. Tot schrik van de actrice van Ook dat Nog en Knoop in je zakdoek. Ze stond doodsangsten uit. ,,Nee jongens, ik vind dit niet leuk meer", schreeuwde Millecam, en dat was duidelijk geen toneelspel. Toch moest Millecam de vlucht tot het uiterste meemaken, in tegenstelling tot Siebrand Niesen, die direct al liet weten niet mee te willen.

 • zaterdag, 7 juni 1997

  Start BZV

  De Basis Zorg Voorzieningen in Spijkenisse, Oud Beijerland en Hellevoetsluis werden in 1997 in gebruik genomen.

 • zondag, 1 juni 1997

  start bzv spijkenisse

  Bij de opening van BZV Spijkenisse  had de KPN 2 dagen nodig om een video verbinding te maken tussen Hernesseroord en Spijkenisse.  Nu doet mijn kleinzoon van 2,5 dat binnen 1 minuut.

 • woensdag, 1 januari 1997

  36 urige werkweek

  In 1997 wordt de 36-urige werkweek ingevoerd. Ondersteunende afdelingen waren dikwijls vrijdagsmiddags al met weekendverlof.

 • woensdag, 1 januari 1997

  Woonwensenonderzoek

  In 1997 kregen alle bewoners gelegenheid hun wensen kenbaar te maken voor wat betreft wonen. Er werden inventarisatielijsten opgesteld. De bewoners werden daarin begeleid door hun ouders en wettelijke vertegenwoordigers en gefaciliteerd vanuit Zuidwester.

 • vrijdag, 1 september 1995

  Samenwerking opleiding met Zadkine

  Vanaf september 1995 verzorgt het Zadkine College te Rotterdam de theorie van de Z-opleiding voor Zuidwester. Daarvoor verzorgde 20 jaar lang Hernesseroord in Middelharnis de inservice opleiding voor Z-verpleegkundige. Het Zadkine verzorgt diverse verpleegkundige opleidingen.
  Op de foto B. Boekhoff, A.Sprang en L. Verzijlbergh.

   

 • zondag, 1 januari 1995

  Change-Over

  Change Over was een programma om klantgericht te denken en te werken. Cliënten behoorden zelf deel te nemen aan de samenleving, ze moesten zelf keuzen kunnen maken. Het betrof een internationaal programma.

 • zaterdag, 1 januari 1994

  Naamswisseling Hernesseroord

  De naamswisseling van Hernesseroord in Zuidwester werd in 1994 een feit. Hiermee kwam de instelling meer op afstand te staan van de Open Ankh, het bestuurbureau aan de Oude Tempellaan 1 in Soesterberg waar Hernesseroord deel van uitmaakte. Voor de locatie Middelharnis aan de Oosthavendijk bleef de naam Hernesseroord bestaan, deeluitmakend van St. Zuidwester

 • vrijdag, 1 januari 1993

  Sociowoningen

  In 1993 en 1994 werden sociowoningen in Oude-Tonge, Oud Beijerland, Spijkenisse en Brielle in gebruik genomen. Door grote bezwaren van omwonenden in Hellevoetsluis kon de sociowoning pas in 1996 gerealiseerd worden. In Spijkenisse werd aan de Thorbeckelaan  aanvullend nog  een sociowoning in 1996 in gebruik genomen. De sociowoningen boden plaats aan plm. 18 bewoners.

 • zaterdag, 2 februari 1991

  ESF

   

  ESF Europees Sociaal Fonds

  Vanuit Brussel werd via het Europees Sociaal Fonds subsidie beschikbaar gesteld om het project 'begeleid werken' op te zetten.

 • maandag, 29 oktober 1990

  masterplan

  Masterplan;

  Verklaring

  Bij schrijven van 29 oktober 1990 is door het Ministerie van WVC aan De Open Ankh, Stichting Dienstverlening  Geestelijke  Gezondheidszorg, een verklaring ex. artikel 7 van de Wet Ziekenhuis­ voorzieningen afgegeven.  Deze verklaring betreft de totstandkoming  van een aantal voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten  in de regio Rijnmond-Zuid, te weten:
  149 plaatsen in Spijkenisse, waarvan 18 plaatsen in sociowoningen
  90 plaatsen in Hellevoetsluis, waarvan 18 plaatsen in sociowoningen
  90 plaatsen in Oud-Beijerland, waarvan 18 plaatsen in sociowoningen
  18 plaatsen in sociowoningen in Oude-Tonge

  Deze, in totaal 347, plaatsen worden op grond van de verklaring gedeeltelijk gerealiseerd  middels uitbreiding van capaciteit in de regio: 157 plaatsen. De overige 190 plaatsen zijn berekend via herallocatie van plaatsen vanuit Hernesseroord te Middelharnis (huidige capaciteit: 381 plaatsen, waarvan 33 op basis van een tijdelijke erkenning, december 1991).

 • vrijdag, 1 juni 1990

  Receptie, verbouw

  In 1990 werd de receptie verbouwd. De eerste receptie was niet uitnodigend en kon je zomaar voorbij lopen. De nieuwe balie werd zo gesitueerd dat je er als het ware tegenaan liep. Het balieblad werd schuin gesitueerd zodat er geen rommel op kon blijven liggen en er was een verlaagd gedeelte voor mensen met een rolstoel. Dat bladgedeelte had een opstaand randje waardoor niemand zomaar op de balie kon gaan zitten.

 • maandag, 16 april 1990

  Individualisering en kwaliteit

  1990-2000, Individualisering en kwaliteit;

  Er ontstond andere wetgeving, de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) deed zijn intrede. Er ontstond een andere mogelijkheid van zorginkoop, de PGB’s (Persoons Gebonden Budget) deden hun intrede. Instellingen breidden hun aanbod uit. Er ontstonden mogelijkheden voor logeren, dagopvang, vakantieopvang en dagbesteding. Er kwam aandacht voor vraaggerichte zorg in plaats van aanbodgerichte zorg. Voor de bewoners werden zorgplannen geschreven en er werden zorgdoelen geformuleerd. Er ontstonden cliëntenraden waardoor de cliënt meer invloed kreeg op zijn eigen zorg.

 • maandag, 1 mei 1989

  Afscheid dr. G.A. Roelofs

  De geneesheer directeur dr. G.A. Roelofs die vanaf het begin bij Hernesseroord betrokken was nam in 1989 afscheid. Er werd ruim aandacht aan zijn afscheid besteed, er was een week feest.

 • donderdag, 20 april 1989

  5% acties

  Juni 1989 werd er actie gevoerd voor een betere CAO. De koningin bezocht Goedereede. Het protesterende personeel werd streng in de gaten gehouden. Er waren plannen om het eiland tijdens koninginnedag ontoegankelijk te maken.  

 • donderdag, 1 september 1988

  Ontucht Hernesseroord

  In 1988 vond er een ontuchtzaak plaats op Hernesseroord. Er waren meerdere medewerkers bij betrokken. Ze zijn via de rechtbank tot verschillende straffen veroordeeld.

 • vrijdag, 1 januari 1988

  Jolanda Venema

  De wanhoopsdaad van de ouders van Jolanda Venema om een foto van Jolanda naar de media te sturen veroorzaakte een enorme schokgolf. Jolanda stond regelmatig naakt aan een ketting geketend in een instelling in Assen. De eerdere oproepen om meer geld voor Jolanda en nog 2000 andere gevallen in den lande beschikbaar te stellen had niets opgeleverd. Met deze aanpak werd gepoogd te voorkomen dat mensen geïsoleerd moesten worden. Na deze wandhoopsdaad verbeterde de situatie voor Jolanda. Het ministerie stimuleerde de Very Intensive Care aanpak.

 • vrijdag, 26 juni 1987

  Presentatie Spreidingsplannen

  In het verzamelgebouw tegenover het Zuidplein in Rotterdam-Zuid  werd in 1987 het spreidingsplan gepresenteerd. Het plan hield in: ‘Zorg op Maat’ voor alle bewoners door hen in kleinere en meer huiselijke eenheden te vestigen. Dat zou afbouw van Hernesseroord in Middelharnis betekenen en bouw van sociowoningen in Oude Tonge, Oud Beijerland, Brielle en Spijkenisse maar ook bouw van zogenaamde Basis Zorg Voorzieningen in Spijkenisse, Oud Beijerland en Hellevoetsluis. In eerste instantie werd ook gedacht aan een basiszorgvoorziening in Barendrecht. Met deze herallocatie zou zo was toen uitgerekend 55,9 miljoen gulden gemoeid zijn.

   

 • zondag, 1 maart 1987

  Stichting Bewindvoering en Beheer

  In 1987 werd de Stichting Bewindvoering en Beheer in het leven geroepen; een onafhankelijke commissie die het beheer van de gelden van de bewoners voor haar rekening nam. Er kwamen jaarbegrotingen. Binnen de begroting konden aankopen voor de bewoners worden gedaan.  Voor elke bewoner werden overzichten van ontvangsten en uitgaven gemaakt.  De commissie legde verantwoording van haar werkzaamheden af aan de kantonrechter. 

  Als gevolg van de Kwaliteitswet van 1 januari 2014 is Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland per 1 april 2016 compleet losgekoppeld van de zorginstelling Stichting Zuidwester. SBB Zomerland is een volledig onafhankelijk financieel dienstverlener en staat onder toezicht van het landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de gezamenlijke rechtbanken. SBB Zomerland is aangesloten bij de branchevereniging BPBI en voldoet aan alle daaraan verbonden kwaliteitseisen.

 • woensdag, 16 april 1986

  D'n Dijk

  De 3 woningen op de Noord Oost punt van het Hernesseroord-terrein werden in 1986 in gebruik genomen.

 • dinsdag, 16 april 1985

  Fasehuis, ingebruikname

  Het fasehuis aan de Ring in Middelharnis werd in 1985 door de toenmalige burgemeester Van Welsenis van de gemeente Middelharnis  geopend. De woning bood plaats aan 8 bewoners.

 • vrijdag, 13 november 1981

  Boegspriet

  De Boegspriet, de vakantiebungalow aan de Duinweg in Oostvoorne werd op 13 noveber 1981 officieel geopend. Stichting ‘De Brugh’ had voor de financiële middelen van deze woning gezorgd. Veel woongroepen hebben er gelogeerd en is nog steeds als zodanig in gebruik. De woning werd ook ingezet als logeerproject voor extramurale cliënten.

 • maandag, 1 juni 1981

  WKK

  Juli 1981 werd de WKK op Hernesseroord in gebruik genomen. Daarmee kon Hernesseroord d.m.v. gasmotoren voor eigen gebruik elektriciteit opwekken. De afname voor  Hernesseroord bedroeg per jaar ongeveer 1,8 miljoen Kwh elektriciteit.

 • zaterdag, 17 januari 1981

  organisatie schema 1981 Hernesseroord

  Een organisatieschema opgesteld en getekend door de heer G.A. Roelofs, destijds geneesheer-directeur van Hernesseroord. Het schema werd volgens het Beerthuizen model opgesteld in 1981. Heel duidelijk staan de cliënten, ze werden toen nog pupillen genoemd, centraal. Ook de steakholders hebben een een duidelijke plaats in het schema.

 • woensdag, 16 april 1980

  Zorg op Maat

  1980-1990, Zorg op Maat;

  Relaties werden belangrijker maar waren niet het belangrijkst. De overheid was van mening dat de zorg te beperkt, te weinig gevarieerd en te laag van kwaliteit was. Er diende meer zorg op maat geleverd te worden. De zorg behoorde beheers- en betaalbaar te zijn. Er was sprake van minder regelgeving en meer concurrentie. Instellingen maakten meer gebruik van elkaars diensten en gingen samenwerkingsverbanden aan. Groepsleiders werden persoonlijke begeleiders en geestelijk gehandicapten werden verstandelijk gehandicapten. Met bovenstaande powerpoint werd voorlichting gegeven

 • dinsdag, 1 januari 1980

  Computers

  In 1980 werd er voor eerst geschreven over de voordelen van een computer binnen de zwakzinnnigenzorg. De nadruk werd gelegd op de brede beschikbaarheid van de diverse gegevens die anders geheel alleen per afdeling bewaard werden. Enkele jaren later zou de Superbrain met 64KB aan totaalgeheugen zijn intrede doen.

 • woensdag, 21 november 1979

  Zwembad

  Op 21 november 1979 werd op Hernesseroord  het zwembad ‘de Kreek’ in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door Erica Terpstra, destijds lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de Federatie sport gehandicapten. Het bad zou op 32 gr. worden verwarmd, het mat 16 x 8 meter en heeft een beweegbare vloer.

 • woensdag, 3 januari 1979

  HORA

  In 1979 werd de huisomroep de HORA in het leven geroepen. De uitzendingen vonden aanvankelijk plaats vanaf zaterdagavond 5 uur tot zondagavond half elf. Later werden de uitzendtijden aangepast.

 • maandag, 1 januari 1979

  situatie terrein Hernesseroord 1979.

  Plattegrond Hernesseroord 1979

 • maandag, 1 januari 1979

  Instellings winkel

  Als één van de eerste instellingen in Nederland is in 1979 een instellingswinkel geopend. Bewoners konden hier hun broodbeleg maar ook cadeautjes en andere artikelen kopen. Later werd er een kledingwinkel aan toegevoegd

 • maandag, 1 januari 1979

  Vrijwilligers

  In 1979 werd het project vrijwilligerswerk opgestart. Er kwam een fulltime kracht in de persoon van Trudy Leeuwendaal voor in dienst. Zij startte het vrijwilligerswerk op. Latere coördinatoren zijn onder meer geweest Jantine de Kuiper, Corrie van ’t Zelfde en Jolanda Goudappel.

 • donderdag, 4 mei 1978

  Kattenberg, pastorale zorg

  In 1978 kwam ds. Jaap Kattenberg in dienst als pastor.  Het was de eerste geestelijke verzorger bij Hernesseroord. Op 4 mei 1978 tijdens een intrededienst  werd hij officieel in functie gesteld.  In 1982 is het vertrokken naar  Noorderhaven in  Julianadorp. In 2006 is hij overleden.

 • zondag, 1 januari 1978

  Ad van Sluijs

  De eerste economisch adjunct directeur de heer Ad van Sluis nam in 1978 afscheid en vertrok naar ‘Noorderhaven’ in Julianadorp.  De heer P.A.M. Havermans werd zijn opvolger.

 • woensdag, 9 maart 1977

  Huize Den Berg heeft een brandglijbaan

  Huize den Berg oefende met de nieuwe brandglijbaan

 • donderdag, 3 maart 1977

  Geelzucht

  In 1977 brak er een Hepatitus B epidemie uit op Hernesseroord. Alle pupillen en medewerkers werden middels een terugkerend ontlastingonderzoek onderzocht. In die tijd was er nog geen email en werden de paviljoens door een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Deze nieuwsbrief werd door mensen van de administratie rondgebracht, ze mochten de brief bij de ingang van het paviljoen afgeven en weer zo spoedig mogelijk verdwijnen. Deze medewerkers hebben geen besmetting opgelopen.

 • vrijdag, 21 januari 1977

  Bieb in het Vlot

  In 1977 werd er door Hannie Timmerman en Jan Oostra een pupillenbliotheek ingericht. Er waren bij start 300 boeken beschikbaar.

 • vrijdag, 7 januari 1977

  Vernieuwbouw Huize den Berg

  Ik kan niet anders zeggen dan dat we hartstikke blij zijn. Het is een erg fijn bericht en iedereen is er door in een feeststemming", aldus de heer Van Berkel. Hij vertelde dat het gunstige advies van het Zeeuwse provinciaal bestuur 'erg  goed uitkomt

 • zaterdag, 1 januari 1977

  De Open Ankh

  In 1977 bestaat de Vereniging Nederlandse Hervormde Inrichtingen voor behandeling van zenuw- en geesteszieken  50 jaar. Per 1 januari 1979 zou de naam veranderen in ‘de Open Ankh’ (DOA). De Nederlandse Hervormde Stichtingen voor zenuw- en geesteszieken was in 1927 opgericht. De grondslag voor de vereniging was het Evangelie van Jezus Christus naar de Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds. Zij stelde zich ten doel de zorg voor zenuw- en geesteszieken met inbegrip van zenuwzwakken, drankzuchtigen, achterlijken, zwakzinnigen, geestelijk invaliden en chronische lijders ter hand te nemen. 

  In 1929 werd Zon en Schild in Amersfoort in gebruik genomen in de loop der jaren gevolgd door Licht en Kracht in Assen, Schakenbosch in Leidschendam, Eemeroord in Baarn, Borneroord in Beesterzwaag, Hernesserood  in Middelharnis, Oranje Nassau Oord in Renkum en Overduin in Katwijk. De Open Ankh is inmiddels opgeheven. Zij hield kantoor in een monumentaal gebouw aan de Oude Tempellaan 1 in Soesterberg.

 • woensdag, 1 december 1976

  Nieuwe bewoners op Hernesseroord

  AAK – Midden
  Sinds begin september is er een nieuwe situatie op Hernesseroord, namelijk. een nieuwe leefgroep die niet in een paviljoen leeft maar in het vooronder van een huiskamer, die ingericht is als huiskamer. Er wonen 5 dames. Deze dames hebben de leeftijd van 41, 45, 50 en 71 jaar. De dames zijn in grote mate zelfstandig. De week wordt gevuld met: een handwerkmiddag, een handen­ arbeid morgen, 2x per week gaan de dames een uurtje met de kleuters van het Kofschip wandelen. Woensdag is het markt in Sommelsdijk waar we naar toe gaan als het weer het toe laat. In het dorp drinken we dan nog koffie. Iedere morgen doen de dames 15 tot 20 minuten ochtend­ gymnastiek. Een morgen in de week gaan ze naar creatieve therapie wat ze reuze leuk vinden. Verder worden de dagen gevuld met muziek, spelletjes, wandele n, breien, de dieren voeren en wat huishoudelijke werkjes, t.v. kijken en op de koffie bij een ander paviljoen. Het eten wordt door de Civiele Dienst bij het vooronder afgegeven, zodat de dames, Lenie Bierhuizen, Alie, Cisca Buys, Corrie Roon en Annie,alleen 's avonds na 21.00 uur op het paviljoen zijn om te douchen en te slapen. 's Morgens gaan ze rond 8 uur naar boven na eerst de slaapkamer in orde te hebben gemaakt zodat dit niet iemand anders hoeft te doen. 

 • dinsdag, 1 juni 1976

  Opening Hernesseroord

  In juni 1976 werd Hernesseroord officieel geopend door de toenmalig koningin Juliana. De eerste bewoner was medio 1973 opgenomen. Daarna moesten nog diverse gebouwen (af)gebouwd worden en ingebruik genomen. De openingshandeling bestond uit het te water laten van scheepjes in een groot waterbassin dat in de Meerpaal stond opgesteld. Voor elk paviljoen was een scheepje gebouwd dit omdat alle paviljoens sheepsnamen droegen zoals Aak, Schouw, Schoener, Bark, Brik, Boeier, Hoeker, Tjalk, Tjotter, Kofschip, Pinkschip, Botter, Klipper. Na de openingshandeling en de toespraken die gehouden werden maakte de koningin een rondgang over het terrein van Hernesseroord waarna zij gezellig met ouders en bewoners iets dronk op het terras van het restaurant. Zij vertrok met een helicopter die bij de voormalige sporthal aan de sportlaan stond opgesteld. Ze was met een auto gekomen. 

   

 • vrijdag, 23 januari 1976

  Ondernemingsraad

  De eerste OR werd 23 januari 1976 geïnstalleerd. De opkomst bij de verkiezingen op 16 januari was bevredigend. De volgende leden maakten deel uit van de eerste OR.: Fransis Zuijdwegt, 36 jaar; Hannie Timmerman 23 jaar; Kees Donkersloot 25 jaar; Jo Breure 51 jaar; Piet Baart 48 jaar; Jan Witte 29 jaar; A.H.M. Maarschalk 22 jaar; Rick Schenk 29 jaar; Chris de Jong 24 jaar; J. Dupain 21 jaar; Jaap Tanis 28 jaar.

 • zondag, 1 juni 1975

  Dienstkleding

  Op de voorgtond een medewerker in de oorspronkelijke dienstkleding, appelgroen en marineblauw. Met de ingebruikname van Hernesseroord was er voor een nieuwe vorm van dienstkleding gekozen. Dienstkleding was bedoeld om de temperatuurverschillen tussen lichaam en huid op te heffen en om waardigheid uit te stralen naar de patiënt maar zeker ook om ziekten te voorkomen, immers zwakzinnige  pupillen hadden toch al een verhoogd infectierisico. Aan de andere kant mocht de kleding geen afstand vormen tot de patiënt. Er moest zelfs een optimaal contact kunnen zijn zonder status, men moest kunnen ravotten en spelen met de kinderen, passend in een pedagogisch actieplan.

  In 1975 liet men de verplichte dienstkleding los en mocht men zelf kleding kopen als dat maar voldeed aan de volgende eisen:

  De kleuren marineblauw en appelgroen, de stof moest glad, effen zijn en van kamgaren of gabardine. De modellen moesten aangepast zijn aan de modellijnen van de betreffende persoon, de schoenen moesten bruin, zwart, donkerblauw of groen leder zijn er mocht eventueel een stropdas gedragen worden.

  Alle stoffen moesten controleerbaar zijn op vuil worden en alle stoffen moesten goed en frequent wasbaar zijn.

 • woensdag, 1 januari 1975

  Kinderboerderij, bouw

  In 1975 kwam er op het terrein van Hernesseroord een kinderboerderij tot stand. Matthijs Zeelenberg had het ontwerp getekend. Voor de exploitatie werd een aparte stichting in het leven geroepen.

 • woensdag, 1 januari 1975

  Meerpaal, bouw

  De Meerpaal werd in 1975 gebouwd en in gebruik genomen. De woongebouwen waren al vanaf medio 1973  in gebruik. Met het te water laten van de paviljoenbootjes (voor elk paviljoen was een bootje gemaakt) werd juni 1976 Hernesseroord officieel in gebruik genomen. Die handeling werd verricht door H.M. koningin Juliana, dit vond plaats in de Meerpaal. Daarna maakte zij een rondwandeling over het terrein.

  In het gebouw bevonden zich de bewegings- en fysiotherapie.

 • dinsdag, 20 augustus 1974

  Twee schooljongens spaarden pony voor Hernesseroord

  Aad de Jongh (13) en Ab van der  Valk (14), beiden leerlingen van de Technische School te Middelharnis zijn twee bewonderenswaardige knapen. Ze hebben· net zolang oude kranten verzameld en versjouwd tot ze geld genoeg bij elkaar hadden om er een pony van te kopen. Nliet om zelf plezier van het diertje te hebben maar om dat plezier te gunnen aan de kinderen die op Hernesseroord moeten verblijven.

  Het kranten' ver-zamelen heeft ca. 1 ½ jaar geduurd en de jongens durven .bij benadering niet te schatten hoe hoog de stapel is die ze versjouwd hebben. Bijna avond aan avond waren ze ermee bezig, maar de inspanningen werden met 15 et. per kilo gehonoreerd en .dat gaf de jongens moed om dapper door te gaan. Enerzijds hebben ze wel eens hulp gehad toen Jan Rossen met zijn ponykar bijsprong maar anderzijds incasseerden ze ook wel eens teleurstellingen' wanneer sommigen niet wilden geloven dat het echt voor "Hernesseroord" was en niet ten eigen bate.

 • woensdag, 3 juli 1974

  Dennendal

  Op 3 juli 1974 werd in Dennendal in Den Dolder paviljoen Lorentz ontruimd. De medewerkers werden gearresteerd en bezetters en sympathiserende ouders werden op straat gezet. De verstandelijk gehandicapten werden met bussen naar de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven afgevoerd. De affaire draaide om de vraag wat kon worden gedaan om mensen met een verstandelijke beperking te bevrijden uit hun afzondering. Carel Muller, psycholoog bij Dennendal wilde dat verstandelijk gehandicapten te midden van andere burgers hun leven konden leiden.

 • woensdag, 1 mei 1974

  ICT 1974

  De ponskaart was een verouderd opslagmedium voor geautomatiseerde informatieverwerking in de vorm van een kartonnen kaart, waarbij de posities van ponsgaatjes de informatie representeren. De capaciteit is meestal 80 bytes.

 • zaterdag, 2 juni 1973

  Eerste bewoner Hernesseroord

  2 juni 1973 werd de eerste bewoner op Hernesseroord opgenomen. Frans Jager

 • vrijdag, 18 mei 1973

  monsterrol

  eerste monsterrol van de scheepspraet ( personeelsblad Hernesseroord)

 • maandag, 1 januari 1973

  Personeelsadvertentie 1973

  De advertenties die geplaatst werden om aan personeel te komen waren door de omkadering en het bijbehorende logo, opvallend. Afhankelijk van de functie werden de advertenties in regionale of meer landelijk dagbladen geplaatst. Veel personeel kwam van buiten het eiland. Veel personeelsleden zijn ook na hun pensionering op het eiland blijven wonen.

 • zondag, 8 oktober 1972

  10 jaar huize Den Berg

  GOES - Op 8 oktober 1962 begon zuster Tbeodosia samen met xuster Alberica aan
  de opbouw van huize 'Den Berg' in de 's·}leer Hendrlkskindereost.raat in Goes. In die nu bijna tien jaar heeft · 'Den Berg' zich ontwikkeld tot een modern geoutilleerde zwakzinnigeninrichting waarin wordt gepoogd een leefklimaat te scheppen waa.r de pupillen zich ·gelukkig kunnen voelen

 • maandag, 8 mei 1972

  Zwembad Huize den Berg

  Huize den Berg heeft in 1972 een therapeutisch zwembad in gebruik genomen. Het bad was een geschenk van de stichting Sport Steunt.

 • dinsdag, 13 april 1971

  geldlening

  Artikel 1.
  1. De provincie verklaart zich bereid zich garant te stellen voer een of meer onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland – Hierna genoemd gedeputeerde staten - voor de stichting te sluiten geldleningen tot een totaal bedrac van ten hoogste f 32.037.000,-- ten behoeve van de kosten van stichting van de eerste fase, bestemd voor 348 patienten van een in richting ter verpleging van zwakzinnigen t1:) Middelharnis - hierna genoemd _de inrichting-•.
  2. De stichting verklaart zich bereid deze garantie te aanvaarden.

 • donderdag, 22 januari 1970

  Eerste paal Hernesseroord

  De eerste bouwfase voorziet in de bouw van:
  6 paviljoenen voor 48 patiënten ,1 bedlegerigen paviljoen voor 40 patiënten (in een latere bouwfase kan de capaciteit verdubbeld worden), 1 observatiepaviljoen voor 20 patiënten, keuken/ketelhuiscomplex met magazijnen, personeelsrestaurant, werkplaatsen technische dienst, hoofdgebouw, onderzoekcentrum, arbeidstherapiecomplex.
  |de eerste bouwfase voorziet in de bouw van:
  6 paviljoenen voor 48 patiënten, 1 bedlegerigen paviljoen voor 40 patiënten (in een latere bouwfase kan de capaciteit verdubbeld worden), 1 observatiepaviljoen voor 20 patiënten, keuken/ketelhuiscomplex met magazijnen, personeelsrestaurant, werkplaatsen technische dienst,  hoofdgebouw, onderzoekcentrum, arbeidstherapiecomplex.

 • donderdag, 1 januari 1970

  Interactioneelmodel

  1970-1980, Interactioneelmodel;

  Er kwam meer aandacht voor het sociale aspect en voor gevoelens en emoties.

  Men erkende dat deze mensen behoefte hadden aan relaties. Hun handicap werd bestempeld als een geestelijke handicap. Men sprak niet meer van pupil maar van bewoner.

  Er kwam meer aandacht voor de sfeer in de groep, meer huiselijk, warm en gezellig en er kwam ander meubilair; huiselijker. De begeleider liet zich bij de voornaam noemen. De verstandelijk gehandicapte moest zich meer integreren in de samenleving, hij moest zelf contacten leggen en onderhouden.

  Er ontstonden kleinere woonvoorzieningen, fasehuizen en er waren mogelijkheden voor wonen met begeleiding. Er werd minder belang gehecht aan professionaliteit en deskundigheid.

  Persoonlijke voorkeuren van begeleiders werden toegelaten en wenselijk geacht.

 • dinsdag, 10 december 1968

  Zuster Theodosia

  In Huize Den Berg in Goes werd in 1968 het 25 jarig professiefeest gevierd van de directrice van het huis, zuster Theodosia. Het feest van de zusters, verplegend personeel en patiënten werd opgeluisterd door de dansgroep 'Kasporgo'uit Goes. 

 • maandag, 1 januari 1968

  AWBZ

  In 1968 trad de AWBZ in werking. De wet regelde de financiering van de langdurige zorg voor onverzekerbare gezondheidsrisico's. In de loop van de jaren heeft de AWBZ diverse veranderingen ondergaan. De AWBZ bevrijdde ouders van vernederende gesprekken met gemeente en/of kerk over de financiële bijdrage die ze aan de verzorging van hun gehandicapte kind moesten leveren. De wet is inmiddels afgeschaft en overgaan in de WLZ en WMO.

 • woensdag, 7 september 1966

  fruitfee

  Tijdens het ‘FRUITFEE’, het bekende Fruitcorso in Zuid Beveland bezocht in 1966 de optocht ook Huize Den Berg in Goes. Er werden volop appels, peren en druiven uitgedeeld. Er werd gretig gebruik van gemaakt.

   

 • zaterdag, 16 november 1963

  Kapel den Berg

  Teneinde zo snel mogelijk zoveel mogelijk ruimte voor de patiëntjes te verkrijgen is de slotkapel in de tuin gebouwd. op een vergunning, die later door G.S. van Zeeland is ingetrokken. De kinderen staan onder de voortdurende controle van een arts en een psycholoog. Elke dag komt een masseur de daarvoor in aanmerking komende kinderen behandelen. Voor sommige kinderen komt regelmatig een spraak­lerares. Een welfare-helpster buit alle mogelijkheden, die de bezigheidstherapie kent, uit. Voor de kinderen uit de minst zware afdeling zal binnenkort 'n kleuterklasje worden ingericht.

 • dinsdag, 22 januari 1963

  Huize den Berg start

  Huize Den Berg" in Goes is het nieuwe rooms-katholieke internaat voor geestelijk gehandicapte kinderen. Het is gevestigd aan de s-Heer-Hendrikskinderen straat in een fraai oud herenhuis.
  De statige voorgevel met de gesloten gordijnen doet weinig vermoeden,
  dat het huis wordt bewoond door 32 kinderen
   

 • vrijdag, 1 januari 1960

  Ontwikkelingsmodel

  1960-1970, Ontwikkelingsmodel;

  De naam patiënt veranderde in pupil. De witte uniformen maakten plaats voor andere meer kleurige kleding.  Voor Hernesseroord waren dat de kleuren marineblauw en appelgroen. Men zag de verstandelijk gehandicapte als een mens met aangeleerd gedrag dat te veranderen is. De verpleegkundige werd groepsleidster genoemd. De leefomstandigheden worden in die jaren een stuk normaler. Men probeerde de pupillen alles te leren wat mogelijk is en daardoor werden er te hoge eisen gesteld aan de verstandelijk gehandicapten.

  Het ontwikkelen werd een doel op zich en heel erg prestatiegericht.

  Ouders werden aangezet hun gehandicapte kind zo  vroeg mogelijk over te dragen aan de inrichting; daar immers kon deskundige hulp worden geboden.

 • vrijdag, 1 juni 1956

  Ontstaan Hernesseroord

  In 1959 vonden de eerste gesprekken tot oprichting van instelling voor zwakzinnigen op Goeree Overflakkee plaats. Zwakzinnigen moesten dikwijls ver van het eiland af voor opname. Aanvankelijk dacht men aan een instelling in de duinen bij Ouddorp. De realisering vond uiteindelijk in Middelharnis plaats. Een open inrichting, grenzend aan het dorp. De plannen werden met goedkeuring van de Provincie gerealiseerd door de vereniging van Nederlands Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken. Deze vereniging had in den lande al meer instellingen gerealiseerd. Het eiland werd in 1964 ontsloten met het gereedkomen van de Haringvlietbrug.

 • zondag, 1 januari 1950

  Medisch Model

  1950-1960, Medisch model;

  In de jaren ’50-’60 werd een verstandelijke handicap als een ziekte gezien. Verstandelijk gehandicapten werden behandeld als patiënten. De instituten waar deze mensen opgenomen waren werden gestichten genoemd. Gestichten die op ziekenhuizen leken met lange gangen, bedzalen, zusterposten, witte schorten, witte lakens en muren. De directeur heette de geneesheer directeur. De zorg was gericht op lichamelijke gezondheid. Daarvoor werden goede voeding, hygiëne, rust en medicijnen aangewend. De gestichten stonden buiten de bebouwde kom, dikwijls in een bosrijke omgeving en geheel los van de samenleving. De patiënten waren volledig geïnstitutionaliseerd. De patiënten sliepen op slaapzalen van meer dan 40 bedden.

 • zaterdag, 1 januari 1442

  Dolhuysen

  Het dolhuis of gekkenhuis was in vroegere tijden een inrichting voor opvang van geesteszieken. In de 15e eeuw ontstond door toenemende groei van de steden de behoefte de stadsbewoners te beschermen tegen gevaarlijke en onrustige mensen (geesteszieken, krankzinnigen). Het begrip krankzinnigheid werd daarbij overigens ruim genomen: alles wat buiten de gangbare (dat wil zeggen, wenselijke) omgangsvormen viel, werd al snel beschouwd als "krankzinnig": geesteszieken, lijders aan epilepsie, zwakzinnigen, mensen die asociaal gedrag vertoonden, oproerkraaiers, verslaafden, dementerenden, et cetera. De kans om levend uit een dolhuis te komen was klein.

  Met de ontwikkeling van de medische wetenschap veranderde echter de visie op zorg voor psychiatrische patiënten. Rust en het verblijf in een natuurlijke omgeving zouden heilzaam zijn voor de geest. Veel dolhuizen werden krankzinnigengesticht en later een psychiatrisch ziekenhuis. Het oudste dolhuis in Nederland is het dolhuis Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch (1442). Het Willem-Arntszhuis in Utrecht (1461) had plaats voor geesteszieken en mensen met infectieziekten (in die tijd voornamelijk de pest). Dit dolhuis bestond uit zes kleinere huisjes, elk voorzien van een vaste krib met stro. Eenmaal per week werden deze huisjes schoongemaakt. Vier keer per jaar werden bewoners geknipt en geschoren door de chirurgijn, eventueel met hulp van de smidsknecht. De kleding van de bewoners was gestandaardiseerd: een rood baaien hansop, waarvan de broek, jas en kousen aan elkaar waren genaaid.

 • zaterdag, 1 januari 1200

  Door de eeuwen heen

  Tijdens de Romeinse tijd en de 4e eeuw werden kinderen met een afwijking gedood. Vanaf de 4e eeuw kwamen kinderen met verstandelijke beperking in een klooster, ze moesten werken op boerderijen of bedelen op straat.

  Vanaf de 12 eeuw werd gedacht dat mensen met een verstandelijke beperking gevaarlijk waren. De eerste opvanghuizen werden gesticht, men dacht dat ze verpleegd en genezen moesten worden.

  Vanaf de 16e eeuw werden mensen met een verstandelijke beperking ondergebracht in particuliere huizen en werden alleen opgenomen in een gesticht als het noodzakelijk was om verpleegd te worden.

  Vanaf 1900 veranderde de naam van krankzinning in zwakzinnig en er ontstond meer inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van zwakzinnigen.

  Na de 2e wereldoorlog werden er grote internaten gebouwd. De tehuizen zagen er uit als ziekenhuizen.

  Vanaf de jaren 60 in de 20e eeuw richtte de zorg zich op mogelijkheden. Er werden begeleidingsplannen opgesteld.